Türk Dişhekimleri Birliği
Ana Sayfa / Kurumsal / Sigorta

Sigorta

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIMIZ;

         2020-2021 dönemi Ferdi Kaza ve İşgörememzlik sigortaları yenilenmiştir. Türk Dişhekimleri Birliği`nin organizasyonunda  oda üyesi meslektaşlarımız,  2020-2021  dönemi 'Ferdi Kaza Sigortası ve Kazaya Bağlı  İşgörememezlik Sigortası' yenilenmiştir.  Bilindiği gibi  'Tetik Parmak',  'Carpal Tunel Sendromu ve Tenisci Dirseği' tanısı konulan meslektaşlarımızın cerrahi müdahale  veya  "istirahat" yoluyla tedavi edilebileceklerinin  raporla belgelenmesi halinde yılda 30 günü geçmemek üzere geçici iş göremezlik ödeneğini alabilmektedirler. 

WİLLİS TOWERS WATSON Brokerliğinde TDB ve DUBAI STARR SİGORTA arasında imzalanan protokole göre sigortalılık süresi 18 Temmuz 2020 tarihinde başlayıp, 18 Temmuz 2021 tarihinde sona erecektir.  Ferdi Kaza sigortasında herhangi bir yaş limiti bulunmamaktadır.

       Ferdi Kaza ve İşgörememezlik Sigorta poliçesi ve ayrıntıları aşağıdaki gibidir.  Hiç bir meslektaşımızın sigortayı kullanmayı gerektirecek bir mağduriyet yaşamamasını dileriz.

                                                                                                                                                                                                                                                                   Saygılarımızla

                                                                                                                                                                                                   Gaziantep Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu

 

TDB FERDİ KAZA POLİÇESİ HASARLARINDA İSTENEN EVRAKLAR

Kaza geçiren dişhekiminin sigorta firmasına başvurusunun, kazanın oluşunu takiben 10 gün içerisinde yapılması gerekmektedir.

Olası bir Hasar durumunda öncelikle aşağıdaki iletişim bilgileri ile irtibata geçerek oluşan hasarınız ile ilgili bilgi ve detay alabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki evrakları tamamlayarak yine aşağıda belirtilen adrese Togay Erten adına evrakları iletmeniz durumunda dosyanız açılacak ve sigorta şirketine iletilecektir. Yapılacak tüm ödeme ve detaylar tarafınızca iletilecek mail adresi ve/veya tüm detaylar ayrıca bildirilecektir.

Veli Çetin (530) 391 08 52  

Emre Eker  

(530) 498 32 84    
     
Adres

Willis Towers Watson Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş
Mustafa Kemal Mah. 2123. Cad.Cepa Ofis No : 2 – D  Kat : 2  Daire :203
Çankaya / ANKARA

Willis Towers Watson Sigorta Brokerlik A.Ş.
Astoria A Kula Kat: 4/1  Büyükdere Cad. No: 127 34394
Esentepe/ İSTANBUL


A- İş görmezlik ve/ veya Tedavi Giderleri ile İlgili Başvurularda İstenen Belgeler

1- Kaza tespit tutanağı, yok ise, kaza beyanı (Dubai sigorta şirketi Hasar servisi müdürlüğü dikkatine yazılacak, Banka hesap bilgileri ve iritbaty bilgileri ayrıca ilave edilecektir)
2- İş Görememezlik Raporu
3- Tedavi masraflarına ilişkin fatura asılları
4- Hastane epikriz (hastalığın öyküsü) raporu.

Ferdi Kazaya bağlı  İş göremezlik yıllık azami gün sayısı: 200 gün/kişi

B-Maluliyet ile İlgili Başvurularda Gerekli Belgeler

1- Kaza tutanağı (onaylı sureti)
2- Tam teşekkülü hastaneden alınacak maluliyet yüzdelik derecesini gösterir sağlık kurulu raporu

C- Ölüm ile İlgili Başvurularda Gerekli Belgeler

1- Kaza zaptı (yok ise kaza beyanı)
2- Veraset İlamı
3- Nüfus Kayıt Örneği
4- Ölüm Raporu

KAZA HALİNDE BAŞVURULACAK SİGORTA BROKERLİĞİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Willis Towers Watson Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş
Mustafa Kemal Mah. 2123. Cad.Cepa Ofis No : 2 – D  Kat : 2  Daire :203
Çankaya / ANKARA

Willis Towers Watson Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş
Astoria A Kula Kat: 4/1 Büyükdere Cad. No: 127
34394 Esentepe / İSTANBUL

   
Telefon : 0212 329 29 69
Faks  : 0212 346 03 00
E-posta  : WTWGSTR.Hasar@willis.com
Web      : www.willistowerswatson.com
   
Müşteri Temsilcisi  : Veli Çetin
E-mail   veli.cetin@willistowerswatson.com
Telefon  : 0530 391 08 52
   

(Faks evraklarının üzerine ilgili kişinin isminin yazılması rica olunur)


FERDİ KAZA SİGORTASI TEMİNATI

Kaza sonucu vefat 15.000 TL

Kaza sonucu maluliyet 15.000 TL

Kaza sonucu tedavi masrafları 1.500 TL


KAZA SONUCU İŞGÖREMEMEZLİK SİGORTASI TEMİNATI

Kaza sonucu iş göremezlik sigortası günlük teminatı: 75.00 TL

İş göremezlik yıllık azami gün sayısı: 200 gün/kişi


Kaza geçiren dişhekiminin sigorta firmasına başvurusunun, kazanın oluşunu takiben 10 gün içerisinde yapılması gerekmektedir.


Başvuru koşulları ve diğer bilgilere aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir.

Odaların yer aldığı poliçe grupları için tıklayınız....

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları İçin Tıklayınız...

***

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
2020-2021 DÖNEMİ GRUP FERDİ KAZA SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

1. Grubun büyüklüğü ve tüm Türkiye`ye dağılımı nedeni ile sigortalılardan başvuru formu talep edilmeyecektir.

2. Deprem teminata dahil edilmiştir.

3. Terör vakaları sonucunda oluşan tazminatlar talep kapsam haricindedir.

4. Primlerimize BSMV dahil edilmiştir

5. Tazminat ödemelerinde Muafiyet uygulanmayacaktır.

6. Poliçe üzerinde verilen teminatlar Irak ve Afganistan hariç 7/24 tüm Dünya`da geçerlidir.

7. Sigortalının kazaen vefatı halinde, durum lehdar veya yasal yahut atanmış mirasçıları tarafından yazılı olarak Sigortacıya bildirilir. Teminatın ödenebilmesi için; 

8. Kazaen maluliyet halinde. Teminatın ödenebilmesi için; 

9. Sigortalının kaza sonucu yaralanması neticesinde meydana gelecek tedavi masraflarının ödenebilmesi için;

      Sigorta Ettiren tarafından, kaşeli ve imzalı bir ön yazı ile birlikte, yazı ekinde ayrıca imza sirkülerine de yer verilmek suretiyle Sigortacı’ya gönderilir.
 

10. İşgörememezlik tazminatı halinde tazminat değerlendirmesi için;

      Gündelik tazminat, çalışamaz raporunun Sigortacıya verilmesi ve gereken inceleme işlemlerinin tamamlanmasından sonra sigortalıya ödenir.

11. Sigortalılık döneminde ortaya çıkan tazminat konusu, sözleşme bitmiş olsa dahi, olayın gerçekleştiği tarihte poliçenin düzenlenmiş olduğu sigorta şirketinin teminatı altındadır.

12. Tazminata neden olan olayın adli bir vaka olması durumunda, sigorta şirketi davanın sonucunu bekler

13. Poliçeye giriş - çıkışlar tam gün esasına göre yapılacaktır.

14. İş görememezlik teminatı kişi başı max.200 gün ile sınırlıdır.

15. Toplam yıllık hasar üst limiti 5.000.000 TL ile sınırlıdır.

16. Girişin 15 gün içerisinde bildirilmesi ve bildirim esnasında üye kaydına ilişkin belgenin gönderilmesi kaydıyla, sigortanın başlangıç tarihi odaya üye olunan tarih olarak değerlendirilir.

17. Dişhekimlerinin Cumartesi günü de çalışıyor olması nedeni ile Cumartesi günü iş günü olarak kabul edilecektir.

18. Tazminata konu olayın, ayakta ve/veya yatarak tedavilerin ve iş görememezlik halinin sigorta şirketine olay tarihinden İtibaren 10 GÜN içinde bildirilmesi gerekmektedir.

19. Tazminata konu bir olay olmasını takiben, evrakların tamamlanmasından sonra max. 10 gün içinde hasar ödemesi yapılmaktadır.

20. Sigortalanma yaşı konusunda üst yaş sınırı yoktur. 
 

 

GAZİDO © 2018