Türk Dişhekimleri Birliği
Ana Sayfa / Kurumsal / Oda Aidatı

Oda Aidatı

ODA AİDATI İÇİN HESAP NUMARAMIZ

Halkbank TR220001200936600022000003 Gaziantep dişhekimleri odası

Merkez Yönetim Kurulumuzun 16 Aralık 2020 tarihli toplantısında; 2021 yılında uygulanacak üye aidatlarının;

1. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan dişhekimleri ile bu kurum ve kuruluşların sahibi veya ortağı dişhekimleri için 800,00 TL,

2. Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile mesleğini icra etmeyen dişhekimleri ayrıca özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sahibi veya ortağı olmaları durumunda birinci maddede belirtilen miktarda,

3. Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan veya mesleğini icra etmeyen dişhekimleri için 400,00 TL,

4. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ilk kez çalışmaya başlayan dişhekimleri ile ilk defa özel sağlık kurum ve kuruluşun sahibi veya ortağı olan dişhekimleri için 400,00 TL

5. Kayıt Ücreti 400,00 TL, olmasına karar verilmiştir. Aidatlarla ilgili olarak miktar dışındaki diğer hususlar hakkında 13-14 Nisan 2019 tarihinde yapılan TDB Olağanüstü Genel Kurul kararlarına uygun olarak yerine getirilmesi ve üye aidatlarının 2021 yılının ilk günü tahakkuk ettirilmesi ve Mart ayı sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.

GAZİDO © 2018