Türk Dişhekimleri Birliği
Ana Sayfa / Kurumsal / Oda Aidatı

Oda Aidatı

ODA AİDATI İÇİN HESAP NUMARAMIZ

TEB BANKASI TR390003200000000102864809 Gaziantep dişhekimleri odası

Türk Dişhekimleri Birliği Kanununun 18. maddesi gereğince kayıt ücreti ve üye aidatlarıyla ilgili olarak;

A- Aidat

1. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli dişhekimleriyle, bu kurum ve kuruluşların sahibi veya ortağı dişhekimlerinin 2021 yılı aidatının 800 TL, 2022 yılı aidatının 900 TL olarak belirlenmesine,

2. Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan veya mesleğini icra etmeyen dişhekimlerinin 2021 yılı  aidatının 400 TL, 2022 yılı aidatının 450 TL olarak belirlenmesine,

3. Vakıf üniversiteleri dişhekimliği fakültelerinde kadrolu olarak görev yapan öğretim üyelerinin aidatlarının kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan dişhekimleri ile aynı miktarda olmasına,

4. Öğretim üyeleri hariç olmak üzere, vakıf üniversitesi dişhekimliği fakültelerinin açtığı poliklinik, ağız diş sağlığı merkezi, eğitim ve araştırma merkezlerinde çalışan dişhekimlerinin, aidatlarının serbest çalışan dişhekimleriyle aynı olmasına;

5. Mezuniyetinden sonraki ilk beş yıl içinde; sahibi veya ortağı olmaksızın ilk defa özel bir sağlık kuruluşunda çalışmaya başlayan dişhekimlerinin aidatında bir yıla mahsus olmak üzere ½ indirim yapılmasına (2021 yılı aidatı 400 TL, 2022 yılı aidatı 450 TL); ilk defa özel sağlık kuruluşu  kurum ve kuruluşunun sahibi veya ortağı olan dişhekimlerinin 2021 yılı aidatının 400 TL olarak belirlenmesine,

6. Mesleğini icra etmeyen herhangi bir özel sağlık kuruluşunun sahibi veya ortağı olmayan ve içinde bulunulan takvim yılına göre 65 yaşını tamamlamış dişhekimlerinden aidat alınmamasına,

7. Üye aidatlarının ait oldukları yılın ilk günü tahakkuk etmesine ve Mart ayı sonuna kadar ödenmesine,

8. Dişhekiminin aidat belirlenmesine esas statüsünün ilk kayıt tarihindeki ve izleyen yıllarda 1 Ocak’taki durumuna göre belirlenmesine, yıl içinde değişen statüsü sebebiyle o yılın aidatında herhangi bir değişiklik yapılmamasına,

9. Odaya ilk kayıt sırasında alınacak aidat miktarının, o yılın aidatının 12’ye bölünerek, kayıt tarihinden yılsonuna kadar olan tam ay sayısıyla çarpılmasıyla elde edilen miktar olarak belirlenmesine, (Odalar arası nakilde bu hüküm uygulanmaz)

10. Aidat belirlenmesine ilişkin yeni bir Genel Kurul kararının alınamadığı takdirde, aidatın önceki yıl Aralık ayında TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE ortalamasına göre artırılmasına, 

11. Dişhekiminin, üyesi olduğu Odadan başka bir Oda bölgesine naklinde, o yıla ait aidatın tamamı ve varsa diğer borçlarının ayrıldığı Odanın alacağı olduğuna,

12. Üyelikten ayrılanlara, aidat iadesi yapılmamasına,

B-Kayıt ücreti

13. Kayıt ücretinin 2021 yılında 400 TL, 2022 yılında ise bir aidat tutarında alınmasına,

14. Dişhekiminin statüsüne göre belirlenmiş olan aidat miktarı kayıt ücreti miktarından az ise, kayıt ücretinin aidat miktarı kadar alınmasına,

15. Dişhekimlerinden, içinde bulunulan takvim yılına göre 65 yaşını doldurmuş olanlardan  çalışmayan ve herhangi bir özel sağlık kuruluşunun sahibi veya ortağı olmayan, çalışmayan üye olarak yeniden Odaya kayıt olmaları halinde, kayıt ücreti alınmamasına,

16. Kayıt ücretinin yeni bir genel kurul kararı alınamadığı takdirde, önceki yıl Aralık ayında TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE ortalamasına göre artırılmasına, 

GAZİDO © 2018