ACİL MÜDAHELE İLAÇLARI - Tarih:7.1.2011

AMİNOFİLİN

Ticari İsimleri: Aminocardol, Bronkolin, Pirasmin, Talotren, Teokap SR, Theo-dur, Xantium

Sinonimleri: Teofilin

Kullanımı: Astım ya da KOAH hastalarında bronkodilatör olarak kullanılır.

Kontrendikasyonları: İlaca aşırı duyarlılık ya da alerji durumlarında kullanılmaz.

Yan Etkileri: Taşikardi, Aşırı duyarlılık, huzursuzluk, Bulantı, kusma, uykusuzluk, irritabilite, havale geçirme, irritasyon, tremor, alerjik reaksiyon

Etki Mekanizması: Bronkodilatasyon, diürezis, Santral sinir sistemi ve kardiyak stimülasyon, gastrik asit sekresyonu,

Doz:Akut bronkospazm tedavisinde: Hasta önceden aminofilin tedavisi almıyorsa yükleme dozu 6 mg/kg IV, 20-30 dakikada. Uygulama hızı 25 mg/dakikadan fazla olmamalıdır.

 

AMİODARONE

Ticari İsimleri: Cordarone

Endikasyonları: Klas 3 antiaritmik

Kullanımı: Oral:Hayatı tehdit eden rekürren ventriküler taşikardiler, hemodinamik olarak stabil olmayan ventriküler taşikardiler.

IV: Hayatı tehdit eden rekürren ventriküler taşikardiler, hemodinamik olarak stabil olmayan ventriküler taşikardilerde başlangıç tedavisi

Kontrendikasyonları: İlaca karşı aşırı duyarlılık, şiddetli sinüs nodu bozukluğu, ikinci-üçüncü derece kalp blokları, senkoba neden olan bradikardiler, gebelik

Yan Etkileri: 12 ay boyunca günde 152-330 mg kullanımda troid, nörolojik, deri, göz bulguları ortaya çıkmış. Bradikardi gelişmiş.

Doz:Oral: Ventriküler aritmilerde 800-1600 mg/gün 1-3 hafta. Uygun ritim sağlandığında 600-800 mg/gün 1 ay. Ardından 400 mg/gün devamlı.

IV:Erişkinlerde ani gelişen VT ya da VF de: 150 mg 100 cc %5 dekstroz içinde 10 dakikada.

 

ATROPİN

Ticari İsimleri: Atropin,

Endikasyonları: Antikolinerjik ilaçtır. Oftalmik kullanımı vardır Midriyazis sağlar. Antidottur. Antispazmodik etkilidir.

Kullanımı: Tükrük yapımını azaltır.

IV: Müdahele öncesi tükrük salınımını azaltmak amacı ile kullanılır. Sinüs bradikardisi, nodal seviyede AV blok ve ventriküler asistolinin semptomatik tedavisinde kullanılır.

Kontrendikasyonları: İlaca karşı aşırı duyarlılık, dar açılı glokom,iris ve lens yapışıklıklarında, taşikardi, Gastrointestinal sistem tıkanıklıklarında, paralitik ileus, yaşlı ve debil hastalarda gastrointestinal atonisi olan hastalarda, şiddetli ülseratif kolit, toksik megakolon komplikasyonu olarak gelişmiş ülseratif kolitlerde, karaciğer hastalıkları, obstrüktif.üropati, böbrek hastalıkları, myestania gravis, astım, tirotoksikoz, mobitz tip 2 AV bloklar.

Yan Etkileri: Flashing, palpitasyon, taşikardi, ataksi, koma deliryum, dezoryantasyon, kulak çınlaması, aşırı duyarlılık, ateş, halusinasyonlar, başağrısı, güçsüzlük, Deri döküntüleri,Kabızlık, agızda acı tat, bulantı, kusma, idrar retansiyonu, bulanık görme, göz içi basınç artışı,

Doz:Pediyatrik: paradoksal bradikardilerde doz 0.1 mg’ın altında olmalıdır. Segresyonları azaltmak amacı ile oral, IM,IV, Subkutan, 5 kg ın üzerinde olan hastalarda 0.01-0.02 mg/kg. preoperatif maksimum doz 0.4 mg/doz 30-60 dakikada. Minimum doz 0.1 mg

 

KORTİSON

Ticari İsimleri: Prednisolon, Prednol, Deltakortil,

Terapötik kategori: Sistemik siteroid

Endikasyonları: Böbrek üstü besi yetmezliğinde kullanılır.

Kontrendikasyonları: İlaca karşı aşırı duyarlılık, ciddi enfeksiyonlar (Septik şok ve tüberküloz menenjit hariç), Canlı virusla Aşılama sonrası, gebelik

Yan Etkileri: Uykusuzluk, Sinirlilik, iştah artması, hazımsızlık, Hişssutizm, kan şekeri yükselmesi, artralji, katarakt, glokom, burun kanaması, ödem

Doz:Pediyatrik: 2.5-10 mg/kg/gün 6-8 saatlik periyodlarla. (Antienflamatuar ya da immünosüpresif etki).

Erişkin:25-300 mg/gün 12-24 saatlik periyodlarla. (Antienflamatuar ya da immünosüpresif etki).

 

DEXAMETASONE

Ticari İsimleri: Dekort, Deksalon, Deksamet

Terapötik kategori: Antiemetik, Antienflamatuar ajan, sistemik kortikosteroid

Endikasyonları/Kullanımı: Alerjik, hematolojik, neoplastik ve oto immün hastalıklar. Serebral ödem ve septik şokta da kullanılabilir.

Kontrendikasyonları: İlaca karşı aşırı duyarlılık, aktif tedavi edilmemişefeksiyonlar.

Yan Etkileri: Uykusuzluk, Sinirlilik, iştah artması, hazımsızlık, Hişssutizm, kan şekeri yükselmesi, artralji, katarakt, glokom, burun kanaması, ödem

Doz:Şok tedavisinde:4-10 mg tek doz.

 

DİAZEPAM

Ticari İsimleri: Diazepam

Terapötik kategori: Benzodiazepin

Endikasyonları/Kullanımı: Anksiyete bozukluklarında, Konvülzyanda

Kontrendikasyonları: İlaca karşı aşırı duyarlılık, Dar açılı glokom, gebelerde

Yan Etkileri: Hipotansiyon, santral sinir sistemi depresyonu, solunum depresyonu

Doz: 2-10 mg günde 2-4 defa

 

DİGOKSİN

Ticari İsimleri: Digoksin

Terapötik kategori: Klas 4 antiaritmik ajan, Kardiyak glikozid

Endikasyonları/Kullanımı: Konjestif kalp yetmezliği, yavaş ventriküler cevaplı atrial fibrilasyon, atrial flatter, supraventriküler taşikardi, kardiyojenik şok.

Kontrendikasyonları: İlaca karşı aşırı duyarlılık, Ventriküler taşikardi ya da fibrilasyon, idiopatik hipertrofik subaortik stenoz, konstriktif perikardit, amiloid hastalığı, ikinci-üçüncü derece kalp bloğu, wolf Parkinson white sendromu ile birlikte olan atrial fibrilasyon

Yan Etkileri: Kalp bloğu, asistoli, görme bozuklukları, başağrısı, depresyon, ateş,

Doz: Doz hastanın ihtiyacına göre hazırlanır. 0.5-1 mg IV olarak kullanılır.

 

EPİNEFRİN

Ticari İsimleri: Adrenalin

Terapötik kategori: Alfa/beta agonist, antidot

Endikasyonları/Kullanımı: Bronkospazm, anaflaktik reaksiyonlar, kardiyak arrest,

Kontrendikasyonları: İlaca karşı aşırı duyarlılık, Kardiyak aritmi, dar açılı glokom

Yan Etkileri: Taşikardi, anksiyete, başağrısı, kuru dil, bulantı, kusma,  idrar retansiyonu, dispne

Doz: 0.01 mg/kg

 

 

FROSEMİD

Ticari İsimleri: Lasix, Furomid, Desal

Terapötik kategori: Loop diüretik

Endikasyonları/Kullanımı: Kardiyaki renal ya da hepatik bir nedene bağlı olarak gelişen ödemin tedavisinde, antihipertansif.

Kontrendikasyonları: İlaca karşı aşırı duyarlılık, anüri,

Yan Etkileri: Ortostatik hipotansiyon

Doz: 1-2 mg/kg

 

SODYUM BİKARBONAT

Ticari İsimleri: Sodyum Bikarbonat

Terapötik kategori: Alkalize edici ilaç

Endikasyonları/Kullanımı: Metabolik asidoz,

Kontrendikasyonları: Alkaloz, hipernatremi, Ciddi pulmoner ödem, Hipokalsemi, sebebi belli olmayan karın ağrısı

Yan Etkileri: Beyin ödemi, hipernatremi, hipokalemi, hipokalsemi,

Doz: 0.5-1 mEq/kg/doz

 

NE ZAMAN İLAVE OKSİJEN KULLANILMALI

Oksijen iki grup hastaya verilmelidir. Spontan nefes alamayanlar ve spontan nefes almakla birlikte yeteri kadar oksijen alamayanlar.

Oksijen tüpleri: Basınçlı gaz silindirleri, Basınç regülatörleri, akım ölçerler ve nemlendirme apereylerinden oluşurlar. Sistemden  çıkan gaz çok kurudur. İçinde hiç su buharı yoktur. Bu nedenle oksijen verirken hastanın mukozasının kurumasını önlemek için nemlendirme önemlidir. Nemlendirici sistemlerde su olduğundan kolayca kontamine olup, enfeksiyon kaynağı haline gelebilirler. Bu nedenle bu nemlendiriciler temiz tutulmalı, sık sık değiştirilmelidir.